Κατηγορία: Μεταφορές παντός τύπου

Δεκ - 04
2017

ΚΛΑΡΚ

Στην διάθεσή μας υπάρχουν κλαρκ και έτσι είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε ιδιώτες, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις προς διεκπεραίωση των εργασιών τους. Τα κλαρκ που διαθέτουμε είναι δύο κατηγοριών με βάση το ωφέλιμο φορτίο τους, τα οποία παρουσιάζονται…

Δεκ - 04
2017

Μεταφορές παντός τύπου

Εκτός από τις μεταφορές αντικειμένων που απαιτούν καλαθοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα-γερανούς υπάρχουν και οι εργασίες που χρειάζονται φορτηγά οχήματα με ανατροπή ή και χωρίς. Η εταιρεία μας είναι κοντά σας και σε αυτή την απαίτηση καθώς στον στόλο των οχημάτων της…

Translate »