Κατηγορία: Οδική βοήθεια

Δεκ - 01
2017

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η Οδική Βοήθεια της εταιρείας μας είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο για να καλύψει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στο όχημά σας είτε από βλάβη είτε από ατύχημα. Στον χώρο των οδικών μεταφορών εκτός από τους ιδιώτες έχουμε αναπτύξει συνεργασίες και με εταιρείες-επιχειρήσεις…