Κατηγορία: Γερανοί

Δεκ - 04
2017

Γερανοί

Οι Γερανοί της επιχείρησής μας διαθέτουν τους απαραίτητους ελέγχους ανυψωτικών μηχανημάτων και είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, τα οχήματά μας φέρουν άδεια κυκλοφορίας Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ). Το μέγιστο ύψος που μπορούν να αποκτήσουν…

Translate »